Styrelsen

Från vänster Lars Karlsson,Västra Medelpad, Lars Höglund Gudmundrå(sekreterare) Esko Wiklund, Sundsvall, Gunnar Ekman Örnsköldsvik (kasssör)
Eva Eriksson, Örnsköldsvik (ordförande) Lotta Wängdahl, Sundsvall

Kontakt med styrelsen via epost
bivnorrland(at)gmail.com